Dinko Bajramovic

Dinko Bajramovic

Innehållskonsult och kommunikatör

Dinko är innehållskonsult och kommunikatör med bred kunskap inom kommunikationsområdet. Han har en lång erfarenhet av att skriva och anpassa innehåll till kanaler som webbsidor, sociala medier och nyhetsbrev.

Förutom att skriva har Dinko också jobbat med grafisk design, film och podcast. Det ger honom ett helhetsperspektiv i processen att skapa olika typer av innehåll för olika kanaler. Att ha dessa kompetenser har bidragit till att han på ett flexibelt och strukturerat sätt kan röra sig mellan olika arbetsuppgifter och projekt samt se synergier mellan dessa. Med ett strategiskt tänk och med fokus på effekt, bidrar han till en bättre helhet.

Dinkos erfarenhet av att arbeta i organisationer av varierande storlek och i olika sektorer har stärkt hans förmåga att på ett okomplicerat sätt bli en självklar del av en arbetsplats och kultur. Det gör att han snabbt blir en resurs att räkna med och som är självgående.

Kontakta Dinko:
Mobil: 072-011 27 80
E-post: dinko@7minds.se
LinkedIn: dinkobajramovic