Kan du på rak arm räkna upp på vilka sätt din webbplats bidrar till verksamhetsnytta? Publicerar du enbart innehåll som bidrar till att underlätta och förstärka din övriga verksamhet? Om inte är det dags att skapa webbmål. Här går vi igenom vad du behöver tänka på.

Att ha en webbplats eller finnas i alla sociala mediekanaler har inget värde i sig. Att producera innehåll till alla dessa kanaler har inte heller något värde i sig. Att finnas på i olika kanaler och publicera innehåll kostar tid och pengar. Därför bör du se till att innehållet du publicerar och kanalerna du finns i bidrar till någon sorts affärsnytta eller verksamhetsnytta.

Den första frågan du måste ställa dig är vilken nytta din digitala närvaro ska bidra till. Det är lätt att fastna i syften som att vi vill ha fler besökare eller gilla-klick, eller att vi ska lägga ut information om alla våra områden. Men för varje syfte du kommer på, fundera på varför just det leder till ökad nytta. Ett sätt att strukturera upp arbetet är att ta fram syfte med webbplatsen, långsiktiga mål och kortsiktiga mål.

Syfte med webbplatsen

Varför ska du överhuvudtaget finnas på internet? De flesta av oss kvalar in under kategorierna ”sälja något” eller ”effektivisera arbetet”. En butik vill sälja sina produkter, men kanske också avlasta kundtjänst och därmed effektivisera arbetet.

För kommuner och myndigheter handlar det oftare om att förenkla och effektivisera arbetet. Det skulle vara allt för kostsamt att ha en kundtjänst som ska prata med samtliga kommuninvånare om när soporna töms och när man ska söka till skolan. Men till exempel skolor vill också sälja, de vill sälja sina platser till potentiella elever.

Långsiktiga mål

När du tagit fram syftet med webbplatsen är det dags att bli lite mer konkret och ta fram långsiktiga mål. Förmodligen har ni redan mål med verksamheten. Målen i er digitala strategi ska gå åt samma håll, men kan behöva anpassas till vad man kan uppnå med webben.

Om du vill sälja något så kan du börja fundera på hur. Ska webbplatsen vara till för att locka in kontakter, som du sedan följer upp på annat sätt, eller ska även affären ske på hemsidan? Ska du locka in nya kunder, återknyta kontakten med gamla eller få befintliga kunder att handla mer och oftare?

Om ditt mål är att generera kontakter så måste du se till att det finns möjlighet för besökaren att lämna kontaktuppgifter, och framför allt, att det finns skäl att göra det! Ingen lämnar ut sin mejladress bara för att den gillar att få ännu fler mejl att gå igenom när den öppnar inkorgen. Fyll din hemsida med innehåll som gör nytta för besökaren och som den vill ha i utbyte mot sina kontaktuppgifter. Det kan till exempel vara en mejlkurs, en pdf med nyttig information eller något annat som hjälper besökaren med sina problem.

Om ditt mål är att få gamla kunder att återkomma, eller befintliga att handla mer och oftare, är det kanske inte webbplatsen som är den viktigaste kanalen, utan nyhetsbrevet. Webbplatsens mål blir då att samla in uppgifter till adresslistan.

Om ditt mål är att effektivisera arbetet måste du fundera på vad det är som ska effektiviseras. Om kundtjänst ska avlastas är det praktiskt att på ett tydligt sätt informera på hemsidan om det de vanligaste frågorna rör. Är det administration så är det snarare integrationen mellan hemsida och interna system som behöver lösas.

En kommun som verkligen har effektiviserat arbetet samtidigt som de kunnat leverera bättre service till sina invånare är Norrtälje kommun. Deras syfte ledde fram till en webbplats där invånaren kan hantera sina ärenden oberoende av tid och plats, via e-tjänster och guider. E-tjänsterna är sedan kopplade till bakomliggande system för att underlätta kommunens administration.

Kortsiktiga mål

Du har ett syfte med din webbplats, och du vet vart du är på väg i det långa loppet. Nu är det dags att ta fram vart du ska de närmaste månaderna. Kortsiktiga mål är de små stegen som tillsammans leder dig till ditt långsiktiga mål.

Om ditt långsiktiga mål var att samla in kontakter kan kortsiktiga mål vara att en viss procent av besökarna ska ladda ner en pdf genom att lämna sin mejladress, eller att ett visst antal besökare anmäler sig till ditt nyhetsbrev. Om ditt långsiktiga mål var att sälja kan kortsiktiga mål istället vara ett visst antal köp, intresseanmälningar eller bokningar.

Syfte och mål gör det lätt att se vad som ska vara med

Med syfte, långsiktiga och kortsiktiga mål blir det enklare för dig att se om webbplatsen faktiskt bidrar till verksamhetsnytta. Det blir också enklare att besluta om vilket innehåll som ska finnas med på din webbplats, nämligen det som kan hjälpa dig att uppfylla dina mål.

 

 

Hitta rätt med effektkarta

Sätt mål för din webb