Effektivisera din digitala närvaro

De flesta av oss har mål med vår digitala närvaro, men det är inte alltid vi når dit. Vi på 7minds erbjuder ett heltäckande stöd i alla delar av ditt digitala arbete, till exempel teknik, organisation och innehåll.

Vi vet att din digitala närvaro måste hänga ihop med dina affärsmål eller andra typer av verksamhetsmål. Oavsett tid och budget går det att prioritera och hitta rätt insatser för att uppnå era mål.

Vi fokuserar på hur du ska göra saker, istället för vad, så att du kan klara dig utan oss så fort som möjligt.

Våra tjänster

Digital affärsutveckling

De flesta företag idag har mål med sin onlinenärvaro men långt ifrån alla uppnår sina mål.

Beställarstöd

Att beställa ett nytt system är en komplicerad uppgift som kräver kunskap inom många områden.

Webborganisation

Den optimala webborganisationen skapas utifrån de mål som ni vill uppnå med er onlinenärvaro.

Webbprojektledare

Har du webbprojekt på gång, men känner att du inte har resurserna att driva det själv?

Utbildning

Med rätt kunskap blir arbetet roligare och effektivare och ni når era mål snabbare.

Innehåll

Rätt innehåll på rätt plats och på rätt sätt är avgörande för att uppnå era och besökarens mål.