Beställarstöd

Att beställa ett nytt system är en komplicerad uppgift, speciellt om man inte har kunskap om systemet som ska beställas. I värsta fall är man helt i händerna på leverantören. Vi står fria från partnersamarbeten som påverkar våra råd och vi förstår både kundens och utvecklarnas ”språk” och behov. Det gör att vi snabbare kommer fram till den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen på just era problem.

Vad innebär beställarstöd?

När du tar hjälp av våra erfarna kravställare utgår vi alltid från dina förutsättningar och vilken kompetens ni efterfrågar i projektet. Vi kan hjälpa dig med delar av projektet eller hela projektet, allt beroende på var ni känner att ni behöver spetskompetens. Det kan till exempel innebära att:

  • Vi hjälper dig att bedöma tidsestimat och att hitta den leverantör som har bäst förutsättningar att möta era behov.
  • Vi tar fram mätbara mål så att du kan se om ditt projekt har lyckats.
  • Vi hjälper till med kravställningen. En tydlig kravbild kan ge lägre kostnader för utveckling, ett projekt som avslutas inom tidsramen och ett effektivare arbete med webbplatsen efter lansering.
  • Vi testar din webbplats, både ur besöksperspektiv och redaktörsperspektiv. Genom att tidigt identifiera problem, sänker du dina åtgärdskostnader. Därmed får du snabbare systemleverans med högre kvalitet.

Kravställ för redaktören

För att skapa en webbplats som är lätt att underhålla och därmed kostar mindre, måste användarvänlighet ur ett redaktörsperspektiv prioriteras. Vi vågar påstå att vi är ensamma om att kunna kravställa redaktörsgränssnitt. Vi vet vilka anpassningar som behöver göras för att vanliga uppgifter ska gå snabbt och smidigt.

Erfarna kravställare gör projektet effektivt

Att kravställa kräver djup produktkännedom och våra kravställare, eller requirement specifier, har lång erfarenhet av olika tekniska lösningar och hur de kan anpassas efter olika behov. Vi har jobbat med många olika publiceringsverktyg, bland annat Episerver, WordPress, Sharepoint och Sitevision. Vi ger dig råd så att ditt projekt kan bli så kostnadseffektivt som möjligt och att pengarnas investeras på de saker som långsiktigt ger mest nytta.

”Tack för ett fantastiskt bra arbete. Både du och jag vet att det nog inte blivit så mycket webb för Karlstads del, om jag inte hade haft turen att få fatt på er.”

Lisbet Malmström

Kommunikationsstrateg, Karlstad kommun

Kundcase

Här kan du se hur vi har hjälp tidigare kunder att driva webbprojekt.

Norrtälje kommuns webbplats Med hjälp av beställarstöd med hög teknisk kompetens kunde Norrtälje kravställa en teknisk avancerad lösning där många system integrerades med EPiServer. Läs mer om hur Norrtälje kommun gjorde.

Trafikanalys webbplats Trafikanalys får stöd i de områden de behöver för att kunna driva ett effektivt webbprojekt. Läs mer om hur Trafikanalys gjorde.

Karlstads kommuns webbplats Med kravställning ur redaktörsperspektiv kunde Karlstads Kommun effektivisera sitt webbarbete. Läs mer om hur Karlstads kommun gjorde.

Vill du veta mer?

Behöver du hjälp med kravställning eller stöd i någon annan del av ditt webbprojekt? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig och berättar mer.

 

Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna kontakta dig och genomföra ett eventuellt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy