Bli redo för den nya dataskyddsförordningen – GDPR

Trots att den nya dataskyddsförordningen GDPR snart träder i kraft råder en stor förvirring hos många om vad den egentligen innebär. Många har svårt att reda ut hur just den egna organisationen påverkas av lagen och vad de behöver göra rent praktiskt. Vi ser en extra osäkerhet hos dem som jobbar med kommunikation och webb.

Vi hjälper dig att reda ut begreppen och stöttar er på resan att uppfylla den nya förordningen på webbplatsen och i er kommunikation. Vi coachar er informations- eller marknadsavdelning så att ni hinner ändra er hantering av personuppgifter när den nya dataskyddsförordningen träder i kraft.

Våra tjänster

Vi kan hjälpa till med:

  • Information och utbildning i den nya dataskyddsförordningen
  • Nulägesanalys  med åtgärdsplan (stödverktyg)
  • Inventering – skapa registerförteckning (stödverktyg)
  • Policys, rutiner, dokumentation
  • Informationstexter för webb och andra kanaler
  • Skanna din webbplats för att identifiera personuppgifter (stödverktyg)

Vårt fokus är informations och marknadsavdelningar och hantering av personuppgifter på webb och angränsande informationssystem. Den nya dataskyddsförordningen berör även övriga IT-system, IT-säkerhet och underleverantörer av IT-tjänster men dessa områden ligger utanför vårt fokus. Vi samverkar däremot gärna med IT avdelningen och andra personer som jobbar med dataskyddsförordningen inom övriga områden.

Läs mer i vår FAQ- GDPR som riktar sig till kommunikatörer och webbansvariga.

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna kontakta dig och genomföra ett eventuellt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy

Lär dig hur GDPR påverkar webbarbetet

Med vår kurs GDPR för webbansvariga lär du dig de viktigaste delarna om hur GDPR påverkar ditt arbete med webben och vad du behöver göra. Du får konkreta tips och verktyg och kommer igång med ditt arbete redan under kursen.