Digitala strategier

Vi hjälper dig att ta fram den typ av strategi som passar din organisation och dina mål. Med en genomtänkt strategi preciserar du hur du ska jobba, vad du ska jobba med och hur du följer upp ditt arbete.

Känner du att du inte riktigt kommer dit du vill med din digitala närvaro? Kanske saknar du mål och syfte, eller så finns det, men ni når inte riktigt dit. Vi hjälper dig komma fram till vad du vill, varför du vill det och hur du ska komma dit. Vi hjälper dig också med hur du ska utvärdera ditt arbete och din webb.

För oss är strategier viktiga, men det får inte bli en skrivbordsprodukt. Vi vill att våra strategier ska skapas för verkligheten. Även om du får ett dokument med regler och riktlinjer från oss är det arbetet med förankring som är det viktiga. När vi tar fram en strategi åt dig delar vi gärna med oss av hur man bäst driver förankringsarbete, så att du kan nå dina mål.

Vill du veta mer?

Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna kontakta dig och genomföra ett eventuellt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy