Webborganisation

Vi hjälper dig organisera arbetet runt webben bättre för att arbeta effektivare, spara kostnader och få högre kvalitet på resultatet. Med många lyckade organisationsprojekt bakom oss hjälper vi dig att nå dina mål.

För att kunna nå sina mål med webben är det viktigt att ha rätt person på rätt plats. Men rätt person ska också ha möjlighet att lägga sin tid och sina resurser på rätt saker. För att veta om man göra rätt behöver man veta vad man vill och var man är idag.

Vi hjälper dig att förstå hur organisationens processer ser ut idag och ungefär hur mycket det kostar. Utifrån dina mål och ambitioner tar vi fram ett förslag på en lämplig organisation.

När ni ska införa en ny organisation kan vi stötta genom förändringsprocessen. Vi kan också utvärdera efter förändringen för att se om organisationen har uppnått de effekter som var syftet.

Vill du veta mer?

Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna kontakta dig och genomföra ett eventuellt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy