GDPR för webbansvariga

Du har kanske bra koll på den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Men har du koll på vad som gäller för din webbplats och alla verktyg som du har kopplat till den?

Kursen GDPR för webbansvariga lär dig hur du ska anpassa hanteringen av personuppgifter i just din verksamhet. Vi tittar på hur GDPR påverkar hur vi kommunicerar i digitala kanaler och går igenom alla de sammanhang som du behöver se över. Vi tittar närmare på hur du ska göra med nyhetsbrev, databaser, medlemsregister och analysverktyg. Du får också med dig en ”goodie bag” med till exempel informationstexter och malldokument för handlingsplan, som kan hjälpa dig på vägen mot en bättre hantering av personuppgifter.

Innehåll

Översikt GDPR – hur påverkas vi?
  • Vad är en personuppgift & personuppgiftsbehandling?
  • Vad innebär samtycke och lagliga grunder?
  • Vi pratar om att kommunicera mera, samla in och lagra mindre.
Vad behöver vi göra?
  • Rensa och gallra personuppgifter – hur hittar man bra rutiner för det?
  • Webbstatistikprogram – hur påverkas vår mätning i till exempel Google Analytics?
  • Den registrerades rättigheter –  konkret förberedelse för olika situationer.
  • Vi tittar på hur vi ska hantera formulär, bilder, filmer och texter på webben.

Vi tar bara upp de delar som vi har bedömt berör kommunikatörer, även om GDPR är större än så. Kursen baseras på de tolkningar, riktlinjer och praktiska tillämpningar av GDPR som är aktuella just nu. Datainspektionen kommer förmodligen ta fram nya detaljerade riktlinjer i framtiden och våra tolkningar kan därför komma att justeras i efterhand.

Vem bör gå

Kursen vänder sig till dig som har ansvar för webben och närliggande digitala kanaler.

Kurslängd

Halvdag 9.00 – 12.30. Vi bjuder på fika.

Plats

7minds lokal på Styrmansgatan 19, 114 54 Stockholm

Pris

4995 kr (ex moms)

Vill du vara med

Varmt välkommen att anmäla dig här:

Ditt förnamn:

Ditt efternamn:

Din e-postadress:

Ditt företag:

Datum:

Faktura information:

Organisationsnummer:

Fakturaadress:

Postnummer:

Postort:

Referens, projektnummer eller liknande:

Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna genomföra kursen och vårt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy