GDPR för webbansvariga

Lär dig hur du ska hantera personuppgifter i digitala kanaler och vad du behöver se över. Vi tittar närmare på hur du ska göra med nyhetsbrev, databaser, medlemsregister och analysverktyg.

I samband med kursen får du en ”godispåse” med till exempel informationstexter och malldokument för handlingsplan. Med hjälp av dessa går vägen mot en bättre hantering av personuppgifter lite lättare och snabbare.

Innehåll

Översikt GDPR – hur påverkas vi?
  • Vad är en personuppgift & personuppgiftsbehandling?
  • Vad innebär samtycke och lagliga grunder?
  • Vi pratar om att kommunicera mera, samla in och lagra mindre.
Vad behöver vi göra?
  • Rensa och gallra personuppgifter – hur hittar man bra rutiner för det?
  • Webbstatistikprogram – hur påverkas vår mätning i till exempel Google Analytics?
  • Den registrerades rättigheter –  konkret förberedelse för olika situationer.
  • Vi tittar på hur vi ska hantera formulär, bilder, filmer och texter på webben.

Intresseanmälan

Hör av dig så berättar vi mer.