tydlig text rätar ut frågetecknet

Jag hamnar ofta i debatter om varför man ska skriva klarspråk. Här är fem skäl till varför du inte kan skriva något annat än klarspråk.

1. Det är lag på klarspråk
Det finns två lagar som gör att du måste skriva klarspråk: diskrimineringslagen och språklagen. Enligt diskrimineringslagen är bristande tillgänglighet en form av diskriminering. I Sverige finns ungefär två miljoner personer som på grund av kognitiva funktionsnedsättningar inte har möjlighet att ta till sig alltför komplicerade texter. Detta innebär att svårlästa texter kan anmälas som diskriminering. Vi har också en språklag i Sverige. Enligt språklagens elfte paragraf är all offentlig verksamhet skyldiga att skriva enkelt, vårdat och begripligt. Det innebär att det går att JO-anmäla en kommun, myndighet eller skola om man anser att de inte skriver begripligt.

2. Du vill nå alla i din målgrupp
25 % av Sveriges befolkning har svårt att läsa texter som är svårare än grundskolans nivå. Det kan bero på att de knappt läser i sitt dagliga liv, inte har vidareutbildat sig, eller något annat. Dessutom har ungefär 15 % av befolkningen svenska som andraspråk. För vissa av dessa är det svårt att läsa texter på svenska. Du vill inte gå miste om upp till 40 % av din målgrupp på grund av att du skriver för obegripligt.

3. Klarspråk gör det lättare att söka och hitta
När du använder de ord och uttryck som våra målgrupper använder får de träffar när de söker via sökmotorer och på den interna sökfunktionen. Det gör det lättare för dem att hitta till det de letar efter.

4. Med tydliga texter spar du tid och pengar
När du skriver så att alla förstår minskar risken för missförstånd. Färre som behöver kontakta er och få informationen förklarad, och färre fyller i blanketter och liknande på fel sätt. Även internt spar det tid och pengar, när texter går fortare att läsa och färre frågor behöver ställas.

5. Begripliga texter ökar förtroendet
Undersökningar visar att läsaren känner större förtroende för ett företag om den förstår det de skriver, medan ett språk som inte är mottagarens skapar misstro och en vi och de-känsla.

Vill du bli en ännu bättre skribent?

Anmäl dig till vår gratis e-postkurs Att skriva för webben och lär dig hur du skriver för att nå fram. Du får ett nytt kursavsnitt bekvämt i din brevlåda varje dag, i fem dagar.