Administratörsutbildning ImageVault

Arbetet i ImageVault blir så mycket effektivare om det finns ett bra system för kategorier, mappar och metadata. Men vad är ett bra system och hur skapar man det? I vår administratörsutbildning för ImageVault går vi igenom det du behöver veta för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för dina redaktörer.

Kursen går att få för en hel grupp eller för enskild person. Det går självklart även att få den i din anpassade lösning. Beskriv dina behov i kontaktformuläret så kontaktar vi dig och planerar en utbildning efter dina behov.

Innehåll

  • Valv kontra mappar, kategorier och sök, hur ska vi tänka för att bygga en smart struktur?
  • Skapa valv
  • Behörighet på valv
  • Metadatadefintioner för valv
  • Skapa och redigera kategorier
  • Skapa och redigera mediaformat
  • Globala rättigheter
  • Erfarenheter av uppgradering från tidigare versioner

Vem bör gå?

Kursen är till för dig som ska arbeta med filhantering i ImageVault och har liten eller ingen kunskap om verktyget sedan tidigare. Kursen vänder sig också till dig som går i tankarna att använda ImageVault för bildhantering. Du får en överblick av vad verktyget innebär för användaren och hur du kan använda det.

Förkunskaper

Kursen bygger på att du har grundkunskaper i verktyget liknande ImageVault4 och att du har arbetat i verktyget ImageVault 4.

Kurslängd

Halvdag 9.00-12.00 alternativt 13.00-16.00

Plats

Du bestämmer var hos er, hos oss, lokal på stan eller via skype eller liknade system.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi vill gärna hjälpa dig bli bättre på ditt arbete. Beskriv vad du vill lära dig och hur vi kan nå dig, så kontaktar vi dig