Administratörsutbildning ImageVault

Arbetet i ImageVault blir så mycket effektivare om det finns ett bra system för kategorier, mappar och metadata. Men vad är ett bra system och hur skapar man det? I vår administratörsutbildning för ImageVault går vi igenom det du behöver veta för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för dina redaktörer.

Innehåll

Vi anpassar kursen efter dina behov och efter de system Imagevault är integrerade med, men  exempel på vad vi kan ta upp är:

  • Valv kontra mappar, kategorier och sök, hur ska vi tänka för att bygga en smart struktur?
  • Skapa valv
  • Behörighet på valv
  • Metadatadefintioner för valv
  • Skapa och redigera kategorier
  • Skapa och redigera mediaformat
  • Globala rättigheter
  • Erfarenheter av uppgradering från tidigare versioner

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi vill gärna hjälpa dig bli bättre på ditt arbete. Beskriv vad du vill lära dig och hur vi kan nå dig, så kontaktar vi dig