Arbeta agilt i webbprojekt med EPiServer 8

Nästan alla som jobbar i webbprojekt säger att man jobbar agilt. Vad innebär detta egentligen och kan man på så sätt ta för givet att alla har likadana processer? Vad krävs av dig som beställare när du ska upphandla och arbeta i agilt webbprojekt?

I våras lanserade EPiServer den senaste versionen, EPiServer Digital Experience Cloud. Vi ville reda ut vad det nya innebär i praktiken och hur vi kan dra nytta av det i vårt agila arbetssätt. Vilka nya funktioner finns för att effektivisera redaktörsarbetet och hur kan den nya releasemodellen förändra vårt sätt att se på förvaltning? Vad innebär EPiServer i molnet och hur kommer man dit?