Så gör du tillgängliga texter

Så gör du tillgängliga texter

Alla dina besökare påverkas av dina texter, oavsett hur de tar till sig en webbsida. Se därför till att dina texter är tillgängliga för alla, så att du följer EU:s tillgänglighetsdirektiv. Det finns en del inom tillgänglighet som påverkar alla, oavsett vad för...

Nå dina mål med definierade målgrupper

I den årliga undersökningen Hur mår Sveriges webbplatser från Web Service Awards visar det sig att 3 av 10 inte har några tydligt definierade målgrupper för webbplatsen. Intressant är att 88 % av myndigheterna anser sig ha definierade målgrupper, trots att bara 52 %...