Innehåll av hög kvalitet lönar sig

Innehåll av hög kvalitet lönar sig

Det har under lång tid stått klart att Google belönar tillgängliga webbplatser med hög kvalitet på innehållet. Men den främsta anledningen till att hålla hög kvalitet på webbplatsen är ändå användaren. Användarvänlighet innefattar självklart en genomtänkt design och...

Grupper där vi är olika lyckas bäst

Vem har inte slagits av tanken att världen vore enklare om andra tänkte som en själv? Kan så vara. Men det är inte säkert att den skulle fungera bättre. Forskning visar att olikheter i arbetsgrupper i själva verket är en tillgång. Vi människor stör oss ofta på andra...

Engagerande talare på Analyticsdagarna

Dataanalys har under senare år blivit en allt mer integrerad del i många företagsstrategier. Att data faktiskt är något konkret och mätbart kan vara en bidragande orsak. Området är stekhett, vilket också märks när Analyticsdagarna den 20:e april går av stapeln på...