7minds blogg

Nå dina mål med definierade målgrupper

Enligt rapporten Hur mår Sveriges webbplatser 2018 har 3 av 10 webbplatser inga tydligt definierade målgrupper, och 4 av 10 anpassar inte sin webbplats efter besökarnas behov. Vi har sammanfattat rapporten och ger förslag på hur du kan komma till rätta med de problemen.

1 av 5 webbplatser borde stängas ner redan idag

1 av 5 webbplatser har inte något uttalat syfte, enligt Hur mår Sveriges webbplatser 2018, och därmed inget existensberättigande. Vi har sammanfattat en dyster rapport och ger förslag på hur du kan komma till rätta med de vanligaste problemen.

Innehåll av hög kvalitet lönar sig

Det har under lång tid stått klart att Google belönar webbplatser med användarvänligt innehåll. Innehåll av högkvalitet är sådant som är skapat med tillräcklig tid, ansträngning, expertis och skicklighet. Med andra ord kan du lägga ned mycket tid och pengar på design och utveckling men ändå missa själva grundbyggnationen.

Klarspråk gör webbplatsens texter tillgängliga

Om du bara ska fokusera på några få saker på webben, då är texten definitivt en av de sakerna. Tillgängliga texter underlättar för alla: de stressade, de dyslektiska, mobilanvändarna, de med skärmläsare. Bra texter är a och o på webben.