KF Fastigheter som äger och förvaltar 14 köpcentrum runt om i Sverige, bland annat Bromma Blocks får under hösten 2012 hjälp med beställarstöd av 7minds i utvecklingen av de nya webbplatserna. Det innebär att vi företräder KF Fastigheter och tillsammans med den tekniska leverantören utvecklar vi den lösning som KF Fastigheter beställt. Vår uppgift är också att styra projektet så att uppdragsgivaren har insyn och full kontroll på kostnader genom hela projektet från start till mål. Läs mer om tjänsten beställarstöd.