Så lyckas du med ett agilt webbprojekt

Så lyckas du med ett agilt webbprojekt

Det har under många år varit populärt att säga att man arbetar agilt i sina webbprojekt. Men trots detta missar många projekt målen och krånglar lika mycket som när de drevs mer traditionellt. Vi har jobbat i många olika typer av agila projekt och vi vill dela med oss...

Beställarstöd utan extra kostnad?

Det är ganska intressant att se att utvecklingstiden ofta kan förkortas genom att arbetet med kravställning i webbprojekt förbättras. Förbättringsarbetet kan i och för sig kräva att en erfaren kravledare behöver tas in i projektet men det visar sig väldigt ofta att...

Användningstester för en bättre webbplats

Användningstester identifierar förbättringspunkter En användningstest kan göras i många former. Från enkla intervjuer av potentiella användare till mer vetenskapliga studier av beteende och användarinteraktion. Syftet är i grunden att se hur användare uppfattar olika...

Mer möjligheter med block och innehållsytor

Lägg sidor i innehållsytor Vi har tidigare skrivit om blockhantering på denna blogg men det finns mycket mer att säga om detta ämne. I många fall ser man exempelvis mest blocket som en informationsyta som redaktören kan placera fritt på en sida. Detta är naturligtvis...