DeLaval förvaltar 36 webbplatser byggda i EPiServer i flera olika länder. Under hösten 2012 hjälper 7minds till med att strukturera upp webbarbetet på DeLaval www.delaval.com.

Vi hjälper DeLaval med en resurs som ska stötta den som är ansvarig för den digitala kommunikationen med de praktiska delarna runt kravställning, dokumentation, support och utbildning.  Vi är även delaktiga i kravställning och testning av utvecklingstjänster gentemot den tekniska leverantören.

7minds ser även över de processer som ska ligga till grund för den dagliga verksamheten kring webbplatserna, t ex supportprocessen.  Ett önskvärt resultat är att öka effektiviteten och minska kostnaderna.

Läs mer om våra tjänster beställarstöd och digital affärsutveckling.