Vägledningen, som gäller officiellt från juni 2012, är de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige.

Till skillnad från den tidigare gällande 24-timmarsvägledningen finns vägledningen digitalt tillgänglig på: www.webbriktlinjer.se där informationen är sökbar, taggad och integrerad med sociala medier, något vi på 7minds tycker visar att man från e-delegationens sida ”lever som man lär”.

E-delegationens rekommendation är att även den privata sektorn med fördel kan använda vägledningen i utvecklingen av sina webbplatser.

Vägledningen utgår ifrån sex grundläggande principer som gäller i arbetet med webbaserade applikationer:

  • Tillgänglig
  • Användbar
  • Förtroendeingivande
  • Effektiv
  • Tekniskt oberoende
  • Åtkomlig över tid

De sex principerna stöttas av ett antal konkreta och mätbara riktlinjer som ska följas av den som bygger nya webbplatser och andra webbapplikationer.

Ambitionen från e-delegationen har varit att skriva vägledningen på ett så begripligt och rakt sätt som möjligt, med fokus på mätbarhet och anpassning till olika målgrupper, något vi på 7minds välkomnar och tycker att de lyckats väl med!