Dataanalys har under senare år blivit en allt mer integrerad del i många företagsstrategier. Att data faktiskt är något konkret och mätbart kan vara en bidragande orsak. Området är stekhett, vilket också märks när Analyticsdagarna den 20:e april går av stapeln på Rival.

1996 sas det att ”internet är en fluga”. Företag i Sverige började 2010 att tala om ”den sociala revolutionen”. Men många var de som var skeptiska. Bloggar och Facebook gick inte ihop med svenska företags självbild som seriösa.

Analyticsdagarna bjöd på många intressanta talare. En fråga som aldrig ställdes var ”varför ska vi göra detta”. Vilket också var skälet till att många misslyckades när skepticismen så småningom avtog. Genomslagskraften i sociala medier blev inte så stor som många hoppats på.

Idag finns många sätt att mäta både närvaro och det engagemang kunderna visar en viss kampanj, hemsida, social mediekanal eller videoklipp.

Spotify delade under dagen med sig av några insikter av dataanalys. En av talarens poänger handlade om att Analytics och analys är skilda saker. Analytics är verktyget för att samla in data medan analysen sker i olika delar av verksamheten. Ungefär som ett oljeraffinaderi. Den som bygger det bästa raffinaderiet för att förädla data kommer i framtiden ha den bästa konkurrensfördelen.

I varje mikroögonblick kan vi påverka

Intressanta poänger hade också Googles talare. Han talade om framtidens analys och ett nytt konsumentbeteende som kallas ”micromoments”. En genomsnittlig person tar i dag upp mobiltelefonen 150 gånger om dagen. Det blir cirka var 6:e minut. Till det kommer att varje gång mobilen tas upp används den i snitt en halv minut. En business som vill påverka sina potentiella kunder måste vara närvarande i dessa ”mikroögonblick”.

Två andra talare som stack ut var Adlibris talare. Där de jobbar efter modellen formulera hypotes, designa, implementera/releasa och analysera data. Ett projekt som de jobbat med den senaste tiden är att skapa kampanjsidor för pysselprodukter. I projektet ville de testa en redaktionell modell med mycket inspirerande content och redaktionellt content. Det visade sig att den redaktionella modellen kunde fungera lika bra för pysselprodukter som för böcker.