Exempel på sida

Du har säkert, som de flesta andra, ganska bra koll på den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Men har du koll på vad som gäller för din webbplats och alla verktyg som du har kopplat till den?

Kursen GDPR för webbansvariga lär dig hur du ska anpassa hanteringen av personuppgifter i just din verksamhet. Vi tittar på hur GDPR påverkar hur vi kommunicerar i digitala kanaler och går igenom alla de sammanhang som du behöver se över. Vi tittar närmare på hur du ska göra med nyhetsbrev, databaser, medlemsregister och analysverktyg. Du får också med dig en ”goodie bag” med till exempel informationstexter och malldokument för handlingsplan, som kan hjälpa dig på vägen mot en bättre hantering av personuppgifter.

Innehåll

  • Översikt GDPR – hur påverkas vi? Vad är en personuppgift & personuppgiftsbehandling? Vi pratar om att kommunicera mera, samla in och lagra mindre. Vad innebär samtycke och lagliga grunder?
  • Vad behöver vi göra? Här tittar vi på hantering av formulär, bilder, filmer och texter på webben. Rensa och gallra personuppgifter – hur hittar man bra rutiner för det? Webbstatistikprogram – hur påverkas vår mätning i till exempel Google Analytics? Den registrerades rättigheter –  konkret förberedelse för olika situationer.

Kursen baseras på just nu aktuella tolkningar, riktlinjer och praktiska tillämpningar av GDPR. Nya detaljerade riktlinjer förväntas publiceras av Datainspektionen i framtiden och tolkningar kan därför komma att justeras i efterhand. GDPR är en omfattande förordning och denna kurs tar bara upp delar av det regelverket som vi har bedömt berör målgruppen för utbildningen.

Vem bör gå

Kursen vänder sig till dig som har ansvar för webben och närliggande digitala kanaler.