En läsare på nätet är alltid på jakt efter något. Den vill ha svar på en fråga eller lösa en uppgift, och den vill få det snabbt. Därför läser den nästan aldrig en hel text, utan letar efter rubriker och nyckelord som kan ge svar. Vill du att din text blir läst, ja då måste du hjälpa till med en tydligt snitslad bana.

Det viktigaste är att du skriver tydliga och informativa rubriker. En läsare ska kunna bedöma på rubriken om den har hittat det den letade efter eller inte. Jag blir förvånad över hur ofta det står rubriker som övrigt, mer info och allmänt. Om du själv var inne på en webbplats för att söka information, skulle du då anse att din fråga hör till övrigt?

Genom att sätta viktiga nyckelord i rubriken gör du det tydligt för läsaren. Dessutom gör du det tydligt för sökmotorerna, vilket kan öka trafiken till din webbplats. För att göra läsaren och sökmotorerna tillfredsställda räcker det dock inte med en huvudrubrik, du behöver även informativa underrubriker. Underrubriker ska precis som huvudrubriken innehålla de nyckelord som behövs.

Hur ofta ska man sätta underrubriker? En bra grundtanke är att sätta en ny rubrik över varje nytt ämnesområde. Ibland känns det som att det inte går att sätta en rubrik, för att texten handlar om så många olika saker. Då får man strukturera upp och skriva om tills det går att särskilja vilka stycken som handlar om vad.

Ett annat sätt att vägleda läsaren till det viktiga är att markera viktig information grafiskt. En lång löptext är svårprocessad för hjärnan. Rubriker sticker ut och markerar skillnader och övergångar. Men du kan också använda dig av punktlistor och faktarutor.

Det finns ingen regel för när man ska använda faktarutor, utan du får använda ditt eget omdöme. Tänk på att inte göra de för stora, eller för ofta, för då sticker de inte ut längre. Punktlistor använder du vid alla typer av uppräkningar.

Det sista viktiga att komma ihåg är att göra texten luftig. Använd stycken och gör nytt stycke ofta. Grundregeln är en tanke i varje stycke, vilket bör bli max några rader. Annars är det dags att ta fram stora slaktarkniven igen. Kom ihåg: kort är alltid bättre på nätet.

Vill du bli en ännu bättre skribent?

Med vår e-postkurs Skriva på webben lär du dig att skriva tydliga texter med språk och innehåll anpassat efter mottagaren. Anmäl dig redan idag, och få en veckas lektioner direkt i mejlen.

Anmäl dig till vår gratis e-postkurs Att skriva för webben och lär dig hur du skriver för att nå fram. Du får ett nytt kursavsnitt bekvämt i din brevlåda varje dag, i fem dagar.