Det har under lång tid stått klart att Google belönar webbplatser med användarvänligt innehåll. Innehåll av hög kvalitet är sådant som är skapat med tillräcklig tid, ansträngning, expertis och skicklighet. Med andra ord kan du lägga ned mycket tid och pengar på design och utveckling men ändå missa själva grundbyggnationen.

I den bästa av världar harmonierar alla delar och besökaren kan snabbt ta till sig innehållet. Vilket tyvärr inte är situationen alla gånger. Tvärtom lägger många redaktioner alldeles för lite tid och resurser på att kvalitetssäkra sitt innehåll.

Följden blir bristande tillgänglighet som leder till att många besökare snabbt lämnar webbplatsen och att få konverterar. Det kan också innebära en dålig placering i organiska sök och ge sajten ett dåligt rykte.

En tillgänglig webbplats ger återkommande besökare

Användarvänlighet innefattar självklart en genomtänkt design och många utvecklingstimmar. Men om innehållet är slarvigt skrivet, inkopierat eller fullt av brutna länkar kan du knappast räkna med återkommande besökare.

I många fall har ”slarvigheten” med tidsbrist att göra eller att man saknar kunskap om vilka verktyg som skulle kunna ge den där sista polishen. Det kan också bero på att man inte förstår vikten av en kvalitetssäkring som ju kan framstå som en ”liten fix” i jämförelse med nytänkande interaktionsdesign.

På 7minds har vi sedan en tid tillbaka börjat använda oss av verktyget Siteimprove. Där det handlar om att försäkra sig om att webbplatsen håller hög kvalitet i alla led. Med hjälp av Siteimprove kan vi:

  • Göra en SEO-översikt
  • Hitta sidor med trasiga länkar
  • Identifiera stavfel
  • Få ett läsbarhetsvärde på sidorna
  • Få en översikt av trafiken

För oss handlar det om att det manuellt kan vara svårt att få en överblick över en webbplats alla sidor. Det gäller särskilt i stora organisationer där många redaktörer från flera enheter äger och jobbar med webben.

Nu är inte Siteimprove lösningen på alla webbplatsproblem som sådana. Verktyget är ett av flera som kan användas i en kvalitetssäkring. Men använt på rätt sätt kan det både förbättra användarvänligheten och ge en extra skjuts i sökmotorerna.

Vill du ha hjälp med en kvalitetssäkring?

Läs mer om: Hur vi kan hjälpa dig med Kvalitetssäkring

Fler inlägg på bloggen att läsa:

Fem beslut som underlättar ditt innehållsarbete

Åtgärder som förbättrar SEO, konvertering och kundnöjdhet – samtidigt

4 åtgärder som tar dig uppåt hos Google

Håller din webbplats hög kvalitet?