Ett bra intranät når ut till medarbetarna och skapar en känsla av tillhörighet. Kvalitet och funktionalitet är nästan alltid bättre än kvantitet.

Anställda använder intranät på väldigt olika sätt, det är en erfarenhet av min konsultvardag. En del är flitiga användare och ser det som ett välbehövligt stöd i allehanda frågor. För andra fyller det funktionen av ett socialt forum. Några vet knappt om att det finns eller vad man ska ha det till.

När behovet väl uppstår av att använda ett intranät behöver medarbetarna kunna hitta det de söker. Där handlar det om att underlätta i det dagliga arbetet. Att ge stöd i komplexa frågor och processer. En tydlig koppling till vilka önskemål och behov som ska fyllas inom organisationen är ett måste.

Verksamhetens mål styrande

För att kunna prioritera önskemål och behov behöver verksamhetens mål identifieras. Här kan en Effektkartläggning med effektmål vara en bra metod för att få en inblick i hur behov ser ut.

I nästa steg handlar det om att prioritera. Vilka mål ska intranätet fylla för organisationen? Vad vill ni få ut av just ert intranät?

Uppgifter ska kunna lösas snabbt

På en generell nivå kan målet med intranätet vara att fungera som en effektiv kanal ut till medarbetarna. Ofta en av flera kanaler. Vilket kan vara värt att komma ihåg. Anställda ska kunna lösa sina dagliga uppgifter och faktiskt använda sig av det.

Att använda intranätet som ett forum för diverse publikationer är inte att rekommendera. När ett intranät blir en statisk hemsida har det länge varit dags för förändring. Vad är av nytta för de anställda?

Information som kan vara till nytta för anställda är:

  • Kontaktuppgifter till personer inom organisation
  • Arbetsrelaterad information
  • Bra funktioner för support och stöd
  • Dokumentation om policys och riktlinjer
  • Nyheter
  • Tidrapporteringsfunktioner
  • Tjänster som hjälper den anställde i vardagen

Var alltid noga med att välja utifrån din verksamhet.

Lägg tid på hur du presenterar informationen

Eftersom ett intranät innehåller en stor mängd information och det är viktigt att arbeta med hur denna presenteras. Alla kommer inte att läsa allting och medarbetare har behov av utvalda delar ibland.

En struktur bör ha som mål att vara logisk, tydlig och intuitiv. Intranät är en kanal som finns men inte alltid används. Men när en fråga faktiskt ställs behöver medarbetarna kunna hitta informationen.

Fler inlägg på vår blogg:

Vikten av mätbara mål

Hur vet vi när vår webb är bra

De 3 viktigaste områdena att prioritera i innehållsarbetet

Hitta rätt med effektkarta

Sätt mål för din webb