Beställarstöd Karlstad Kommun

Vad gjorde vi?

  • Effektiviserade webbarbetet – med effektkartan som grund kunde vi ta fram vilka funktioner som krävdes för att målen skulle uppnås. Vi kravställde i Episerver 6 R2 och ImageVault 4 så att maximal nytta kunde uppnås med så låga kostnader som möjligt, både vad det gäller utveckling och förvaltning. För att effektivisera webbarbetet kravställde vi också hela arbetsflödet för redaktörer.
  • Tester – Vi gjorde funktionstester och användartester löpande under utvecklingens gång. På så sätt kunde vi rapportera in buggar innan det blev för dyrt att åtgärda dem och vi kunde ge rekommendationer för vad som behövde utvecklas vidare.
Maria Sognefors

Maria Sognefors

Det var jag som hjälpte Karlstads Kommun driva sitt webbprojekt. Vill du veta mer om hur jag gjorde och hur jag kan hjälpa dig? Kontakta mig.