Digital strategi Trafikanalys

Trafikanalys fick hjälp med:

  • Effektkarta – den tydliggjorde myndighetens webbmål, prioriterade besökare och deras mål och behov.
  • Mallar och strategier för nyhetsbrev – vi tog fram vad myndigheten ska skriva om och hur de ska skriva för att höja öppningsfrekvensen och antal klick.

Maria Sognefors

Maria Sognefors

Jag var beställarstöd och ansvarade för effektkartläggningen. Kontakta mig om du vill veta mer om hur jag gjorde, eller hur jag kan hjälpa dig.