Digital strategi Visita

Vad gjorde vi?

  • Effektkarta – genom effektkartläggning (en metod som ursprungligen utvecklats av InUse) kunde vi se vilka målgrupper Visita skulle vända sig till och vilket innehåll de efterfrågade.
  • Kanalstrategi – vi tog fram en kanalstrategi med vilka målgrupper som finns i vilka kanaler, vilket innehåll som ska publiceras i de olika kanalerna och hur ofta.
Åsa Kramers-Edlund

Åsa Kramers-Edlund

Det var jag som tog fram effektkartan och kanalstrategin. Kontakta mig om du vill veta mer om hur jag gjorde, eller hur jag kan hjälpa dig.