Utbildning Coop Fastigheter

Vad gjorde vi?

  • Utbildning – Alla redaktörer har fått utbildning i den tekniska lösningen. Undervisningen har skett i smågrupper där praktiskt arbete har varvats med teori och deltagarna har haft möjlighet att ställa frågor.
  • Användardokumentation i Skillo – Med Skillo har redaktörerna haft tillgång till användardokumentation direkt i Episerver. Användardokumentationen har varit anpassad efter deras lösning och anpassar sig också efter vad redaktören gör i Episerver för att alltid kunna erbjuda relevant hjälp.