Webbprojektledare Coop Fastigheter

Vad gjorde vi?

  • Projektledare – med effektstyrning och agila metoder såg vi till att tidplanen hölls, att rätt person gjort rätt sak, och att projektet blev så kostnadseffektivt som möjligt.
  • Produktägare – som produktägare var vi de som tillvaratog Coops intressen i projektet och såg till att deras krav levererades.
  • Testning – vi gjorde funktionstester och användartester löpande för att kunna rapportera in buggar och ge rekommendationer inför fortsatt utveckling.
  • Kravställning – Med effektkartläggningens hjälp kunde vi ta fram vad som skulle utvecklas och vad som skulle uppnås med de olika funktionerna. Med vår kunskap i EPiServer visste vi vilka funktioner som var standard, vilka som behövde anpassas och vilka som behöver byggas nya. Vi kravställde hur lösningen skulle fungera ur användares och redaktörers perspektiv för att få en webbplats som är användarvänlig lätt att underhålla.
Åsa Kramers-Edlund

Åsa Kramers-Edlund

Det var jag som ledde Coop Fastigheters webbprojekt. Vill du veta mer om hur jag gjorde och vad jag kan göra för er?