Med fokus på nytta mot dina mål

Vi har två mål, att göra så mycket nytta som möjligt och att göra våra kunder så nöjda som möjligt. Därför tror vi på att bara genomföra de förändringar som leder till nytta, istället för att följa trender.

Vi tror att en bra arbetssituation med rätt förutsättningar ger bättre kvalitet på webben. Med rätt kompetens och bra tekniska lösningar kan medarbetare arbeta smartare, vilket leder till minskad stress och ökad glädje. Vi tror att personer som trivs gör ett bättre och effektivare jobb.

Varför och Hur visar vägen

Idag finns det inga gränser för hur många kanaler du kan finnas i, hur mycket innehåll du kan lägga ut och hur många tekniska funktioner du kan ha. Men varför? I alla våra projekt återkommer vi alltid till det ordet. Varför ska du göra detta? Vilken nytta leder det till? Och hur ska du skapa och underhålla det? Oftast resulterar det i att projekten blir mindre omfattande i både tid och pengar. Det gör att kraft finns kvar att fortsätta förbättringsarbetet även efter projektets slut. Och det är precis vad vi vill, att du ska kunna arbeta vidare utan oss.

 

Mycket bra och kompetent insats som gav projektet goda förutsättningar framåt. Det bästa var konsultens förmåga att hantera dialogen med styrgrupp och hennes förmåga att se lösningar och hantera den komplexitet som finns i myndighetens uppdrag. Dessutom kunde hon hantera den låga digitala kompetensen på myndigheten.

7kt nöjda kunder

Vår vision är sjukt nöjda kunder och det verkar som att vi når upp till den. Det här är några av de omdömen vi fått.

Förtroendeingivande – stor erfarenhet och kompetens inom området. All kunskap förmedlades på ett utmärkt sätt och att allt bara hände, så grymt självgående! Dessutom förmedlades massor av pepp internt.

Bra lagspelare – högt i tak och lätt att få gehör för tankar och synpunkter på upplägg.

Våra kunder

Vill du se vilka vi har arbetat med, och vad vi har gjort för dem? Här hittar du ett urval av våra kunder.