Camilla Sandell

Camilla Sandell

Utbildningsansvarig

Camilla är utbildningsansvarig  och utbildare på 7minds. Hennes mission är att varje individ ska gå från en kurs med ny kunskap som den kan praktisera direkt.

Camilla har mer än 10 års erfarenhet som pedagog och inspiratör. Hon har arbetat med utbildning av vuxna inom allt från klagomålshantering till IT. Hon har under de senaste fem åren utbildat och inspirerat över tusen webbredaktörer i olika anpassningar av CMS.

Camillas är social och inspirerande och skapar glädje och engagemang i alla sammanhang. Camilla hittar varje individs styrka och skapar varma lärandemiljöer där deltagarna känner sig trygga. Camilla är ofta anlitad som kursledare, föreläsare, inspiratör och coach.

Kontakta Camilla
Telefon: 08-120 629 04,
Mobil: 070-752 42 43
E-post: Facebook:
LinkedIn: sandellcamilla