Ett intranät måste vara tillgängligt

Systembolaget valde att bygga ett nytt och modernt intranät för att på ett bättre sätt kunna nå sina 5 000 medarbetare, där 4 500 finns i butik. Många av medarbetare hade svårt att hitta information de sökte och att sålla i de stora informationsmängderna.

En stor del av arbetet bestod därför i att omstrukturera och förenkla innehållet samt göra det mycket lättare att hitta och därmed mer tillgängligt.

Så blev resultatet

Resultatet blev ett mer användarvänligt, lättsökt intranät med ett sammanhållet utseende och språk.

Projektdetaljer

Tidsperiod: Jan 2017 – mars 2019
Kompetenser: Innehåll och utbildning
Webbplats: Intranät

Så gjorde vi

N

Innehåll

Fler av våra innehållskonsulter har arbetat med att flytta över, skriva om och strukturera om innehåll från befintligt till nytt intranät.
N

Utbildning

Vi har utbildat intranätsredaktionen i klarspråk och vi har också tagit fram användardokumentation i Skillo. Läs mer på www.skillo.se.  Under arbetets gång har vi coachat och stöttat teamet i den nya lösningen.

Vill du ha hjälp med ditt innehåll?