Stöd och råd för ett effektivt webbprojekt

Trafikanalys utvecklade under 2015 en ny publik webbplats och behövde stöd i att driva ett effektivt webbprojekt, både internt och mot leverantören. De behövde rådgivning av en oberoende och kunnig part som kunde sätta Trafikanalys behov främst.

Vi hjälpte till som webbprojektledare och skötte kravställning och planering. Som utgångspunkt använde vi den variant på effektkarta vi tog fram. En viktig del i strategin var att få in fler besökare, vilket vi fick genom att göra om nyhetsbreven. Med en ny mall ökade öppningsfrekvensen och antal klick.

Projektdetaljer

Tidsperiod: 2015
Kompetenser: Projektledning, digital strategi
Webbplats: trafa.se

Så gjorde vi

N

Digital strategi

Vi arbetade farm en effektkarta som tydligt visade myndighetens webbmål, prioriterade olika besökargrupper och deras mål och behov

N

Mallar nyhetsbrev

Med bra mallar och strategier för nyhetsbrev blir det tydligt vad och hur myndigheten ska skriva för att fler ska öppna mejlen och klicka på länkar.

N

Webbprojektledare

Vi arbetade agilt med sprintar, leveranser och kommunikation och var produktägare gentemot leverantören. Vi tog även fram koncept och interaktionsskisser.

Behöver du också hjälp med webbprojekt?