Vinnova

Webbplatsen anpassades till målgruppen

Vinnova hade en sajt som inte var helt anpassad för målgruppen med stora informationsmängder och ett byråkratiskt forskarspråk. Besökarna hade svårt att få grepp om vad som var viktigt för just dem, och svårt att förstå vad som efterfrågades. Dessutom krävde sajten väldigt mycket manuellt arbete för redaktörerna.

Så blev resultatet

Med klarspråksutbildning för nästan hela organisationen förankrades det nya arbetssättet och mottagaranpassningen. Samarbetet mellan redaktör och sakkunnig blev smidigare och effektivare. Användartester visade att det nya sättet att skriva gjorde att mottagarna bättre förstod texterna och kände ökat förtroende.

Genom att automatisera många processer och koppla samman EPiserver med ärendehanteringssystemet minskade arbetsbelastningen för redaktörerna. Den nya sajten fick också ett enklare och mer logiskt redaktörsgränssnitt, vilket gjorde det lättare för redaktörerna att lära sig.

Projektdetaljer

Tidsperiod: Hösten 2016-pågående
Kompetenser: Utbildning, kravställning och innehåll
Webbplats: www.vinnova.se

Så hjälpte vi Vinnova

N

Utbildning

Vi utbildade samtliga redaktörer i klarspråk och hjälpte till att skriva om många texter. Eftersom många texter på webben stammar från andra sammanhang utbildade vi även en stor del av övriga organisationen i klarspråk.

N

Kravställning

Vi kravställde redaktörsgränssnittet. Samtliga redaktörer fick en tvådagarsutbildning i deras anpassade lösning av Episerver.

Vill du ha hjälp med din webb?