Coop fastigheter

Coop fastigheter

Hur man driver sex webbprojekt samtidigt Coop fastigheter skulle bygga sex nya webbplatser i Episerver 6 med responsiv design. De behövde någon med hög teknisk kompetens som kunde vara produktägare och företräda Coop fastigheter gentemot leverantörerna. De behövde...
Trafikanalys

Trafikanalys

Stöd och råd för ett effektivt webbprojekt Trafikanalys utvecklade under 2015 en ny publik webbplats och behövde stöd i att driva ett effektivt webbprojekt, både internt och mot leverantören. De behövde rådgivning av en oberoende och kunnig part som kunde sätta...