Försvarshögskolan

Försvarshögskolan

Ny webb för att attrahera nya studenter Fhs.se vill ge den nyfikna en positiv bild av skolan och vad en utbildning på FHS kan innebära för framtiden. Den intresserade ska snabbt få en tydlig bild över utbildningar och kurser och enkelt kunna ansöka/anmäla sig. Fhs.se...
Norrtälje kommun

Norrtälje kommun

En unik resa mot superservice 2012 bestämde sig Norrtälje kommun för att göra om sin webbplats med utgångspunkt i ett helt nytt sätt att tänka för kommunala webbplatser. Med e-tjänster, jämförelsefunktioner och smarta lösningar för att guida medborgaren rätt i den...
Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna

Ny webb för att öka medlemsnyttan Maskinentreprenörerna ville komma ifrån ett inifrån och ut perspektiv med otydliga mål och en sajt som inte var responsiv. Webbplatsen hade med de givna förutsättningarna svårt att leverera den medlemsnytta som efterfrågades. För att...
Karlstads kommun

Karlstads kommun

Ny externwebb med effektivt redaktörsarbete När Karlstad kommun byggde ny externwebb tog de samtidigt ett helhetsgrepp för att göra arbetet enklare och effektivare för redaktörerna. De behövde en plattform som var lätt att hantera för redaktörer och en ny, effektivare...
Tyresö kommun

Tyresö kommun

Nulägesanalys för att hitta den bästa lösningen Tyresö ville bygga om sin externa webbplats för att möta dagens krav på responsiv design. Men fanns det behov och resurser för att uppgradera den befintliga lösningen inom samma webbprojekt?  Kommunen ville ha en...