Google Analytics handlar i grund och botten om att kunna ta beslut som förbättrar ett företags eller en organisations digitala närvaro. För att kunna ta dessa beslut finns konkreta data att tillgå. Alltså siffror som talar om hur många besökare som besöker en viss webbplats, vad de gör på sidan och hur lång tid de tillbringar där.

Målsättningen att använda data, för att göra konkreta förändringar på webbplatsen utifrån analyser, har potentialen att öka både besöksantalen och konverteringarna på sidan. Tyvärr är också risken att drunkna i siffror i takt med att datamängden ökar ett potentiellt problem.

För att undvika detta behöver du börja med att sätta upp mål med den digitala närvaron.

Mål kan exempelvis vara:

  • Att besökaren tillbringar en viss tid på webbplatsen.
  • Att besökaren klickar på en specifik länk och sedan fyller i en blankett.
  • Att dina besökare tar sig tid att titta på ett inspelat videoklipp med för organisationen viktig information.
  • Att en specifik målgrupp kommenterar blogginlägg på företagets blogg.

När konverteringsmålen väl är satta blir det betydligt smidigare att göra rätt segmenteringar i Google Analytics för att få fram intressant information om det du mäter. Att börja i änden ”gå in i Google Analytics och se vad som kan vara av intresse” riskerar i stället att skapa förvirring. Vad vill vi veta, varför och hur ska vi använda det vi vet för att faktiskt göra konkreta förändringar är i stället frågor som alla GA-användare borde ställa sig emellanåt.

För att ta ett exempel skulle det kunna vara så att du har dina misstankar om att en efterfrågad blankett är särskilt svår att hitta. Du sätter upp ett konverteringsmål, att blanketten laddas ner. Du vill då mäta i vilken grad som blanketten laddas ner. Resultatet visar att endast 1% av besökarna som varit inne på sidan laddar ner blanketten. En siffra som i sammanhanget får betraktas som låg. Bra, då kan vi börja analysera orsakerna till detta. Var på sidan är den placerad, finns det relevant text i anslutning, finns det skäl att anta att informationen missuppfattas och så vidare.
När detta väl retts ut är det dags för konkreta förändringar. Kan hända att vi behöver pröva olika alternativ för att se vad som fungerar bäst. När vi sedan vet var bristen ligger kan vi lägga energi på att förbättra webbplatsen.

Självfallet kan mer generella data som vilka besökare som är baserade var i landet och vilka sökvägar du väljer av största relevans i många lägen. Men utan att veta vad datan ska användas till förvandlas lätt arbetet till liggande skrivbordsrapport.