5 tips för bättre kommunikation i agila webbprojekt

5 tips för bättre kommunikation i agila webbprojekt

Bra kommunikation en viktig del för att lyckas i ett agilt webbprojekt. Tycker du att dialogen mellan olika personer i det senaste projektet fungerade problemfritt? Eller fanns det utrymme för förbättringar? Vet du vad de säger på de dagliga mötena? Ofta har teamet...