5 tips för bättre kommunikation i agila webbprojekt

5 tips för bättre kommunikation i agila webbprojekt

Bra kommunikation en viktig del för att lyckas i ett agilt webbprojekt. Tycker du att dialogen mellan olika personer i det senaste projektet fungerade problemfritt? Eller fanns det utrymme för förbättringar? Vet du vad de säger på de dagliga mötena? Ofta har teamet...
Så lyckas du med ett agilt webbprojekt

Så lyckas du med ett agilt webbprojekt

Det har under många år varit populärt att säga att man arbetar agilt i sina webbprojekt. Men trots detta missar många projekt målen och krånglar lika mycket som när de drevs mer traditionellt. Vi har jobbat i många olika typer av agila projekt och vi vill dela med oss...