Engagerande talare på Analyticsdagarna

Dataanalys har under senare år blivit en allt mer integrerad del i många företagsstrategier. Att data faktiskt är något konkret och mätbart kan vara en bidragande orsak. Området är stekhett, vilket också märks när Analyticsdagarna den 20:e april går av stapeln på...

Sätt upp mål för vad du mäter i Google Analytics

Google Analytics handlar i grund och botten om att kunna ta beslut som förbättrar ett företags eller en organisations digitala närvaro. För att kunna ta dessa beslut finns konkreta data att tillgå. Alltså siffror som talar om hur många besökare som besöker en viss...