Vikten av mätbara mål

Vikten av mätbara mål

En reflektion jag ofta gör är hur ofta företag och organisationer jobbar med strategier och mätbara mål inom olika områden. Men av någon outgrundlig anledning så hoppar man ganska ofta över det steget när digitala lösningar ska utvecklas. Ofta läggs fokus på att ta...

Att använda effektstyrning i webbprojekt

Allt för många webbplatser uppnår inte det som var tänkt med lösningen. En anledning är att man inte har förstått målgruppernas behov och drivkrafter samt vad som krävs för att de ska uppleva nytta med lösningen. Bara om man vet det blir det tydligt vad som ska...