Innehåll av hög kvalitet lönar sig

Innehåll av hög kvalitet lönar sig

Det har under lång tid stått klart att Google belönar tillgängliga webbplatser med hög kvalitet på innehållet. Men den främsta anledningen till att hålla hög kvalitet på webbplatsen är ändå användaren. Användarvänlighet innefattar självklart en genomtänkt design och...
Nytt intranät? Bli klar med innehållet i tid!

Nytt intranät? Bli klar med innehållet i tid!

Ditt mål är världens bästa intranät. Du har gjort en noggrann förstudie och identifierat vilka uppgifter som besökaren ska kunna lösa för att använda information eller tjänster. Nu är det dags att sätta igång och faktiskt skapa bra innehåll. Men du minns samtidigt hur...