Hur förbättrar jag mitt LIX-värde?

Om du räknar LIX-värde eller använder Valideratext kommer du ibland hamna i situationen när värdet är högt, eller att Valideratext rödmarkerar delar av din text. I det här inlägget kommer jag berätta när du behöver bry dig, och hur du i så fall sänker värdet. Ett högt...

Vad är LIX och hur påverkar det läsaren?

Lix står för läsbarhetsindex och är ett värde på hur långa ord och meningar du använder i din text. Lix är en av de faktorer som påverkar hur lätt det är att läsa en text. Fördelen med lix är att det är enkelt att mäta och man får ett objektivt svar. Om du arbetar med...