Lär dig göra acceptanstester på 5 minuter

Lär dig göra acceptanstester på 5 minuter

Om du blir ombedd att acceptanstesta del av en webbplats eller intranät är det bra att veta vad detta innebär. Här får du på några minuter lära dig grunderna kring acceptanstester. Varför testar du? Vad testar du? Hur testar du? Acceptanstest används för att bekräfta...

Användningstester för en bättre webbplats

Användningstester identifierar förbättringspunkter En användningstest kan göras i många former. Från enkla intervjuer av potentiella användare till mer vetenskapliga studier av beteende och användarinteraktion. Syftet är i grunden att se hur användare uppfattar olika...