Hur rättsatvad är din webblpast?

Saknar du också tiden för att gå igenom din webbplats och leta stavfel och brutna länkar? Vi löser det åt dig. Vi hittar dina stavfel och rättar dem åt dig. Helt gratis.

Hur tillgänglig är du?

Vi vet hur det känns.  Man borde. Borde kolla att alla sidor har rätt rubriksformat. Att det finns alt-texter till alla bilder. Att inga bilder är för stora för mobilen. Men tiden saknas. Nu gör vi allt det åt dig. Gratis.

Hur ligger du till med GDPR?

Få koll – utan att betala en krona. Undrar du om du har hittat alla personuppgifter på webben? Om du har tänkt rätt med bilderna? Vi hittar alla personuppgifter på er webbplats. Även på den där sidan längst ner som du glömt bort att du har. Det bästa är att vi gör allt detta gratis.

SKAPA EN SMART OCH LYCKAD DIGITAL NÄRVARO

Vi hjälper dig att lyckas med din digitala närvaro. På riktigt.

Digital strategi

”De flesta företag idag har mål med sin onlinenärvaro men långt ifrån alla uppnår sina mål.”

Beställarstöd

”Att beställa ett nytt system är en komplicerad uppgift som kräver kunskap inom många områden.”

Webborganisation

”Den optimala webborganisationen skapas utifrån de mål som ni vill uppnå med er onlinenärvaro.”

Webbprojektledare

”Har du webbprojekt på gång, men känner att du inte har resurserna att driva det själv? Kontakta oss!”

Kompetensutveckling

”Med rätt kunskap blir arbetet roligare och effektivare och ni når era mål snabbare.”

Innehåll

”Rätt innehåll på rätt plats och på rätt sätt är avgörande för att uppnå era och besökarens mål.”

Våra senaste blogginlägg

Nå dina mål med definerade målgrupper

Enligt rapporten Hur mår Sveriges webbplatser 2018 har 3 av 10 webbplatser inga tydligt definierade målgrupper, och 4 av 10 anpassar inte sin webbplats efter besökarnas behov. Vi har sammanfattat rapporten och ger förslag på hur du kan komma till rätta med de problemen.

1 av 5 webbplatser borde stängas ner redan idag

1 av 5 webbplatser har inte något uttalat syfte, enligt Hur mår Sveriges webbplatser 2018, och därmed inget existensberättigande. Vi har sammanfattat en dyster rapport och ger förslag på hur du kan komma till rätta med de vanligaste problemen.