Test och kvalitetsgranskning

Att korrekt testa en webbplats inför lansering kan bespara organisationen tid, arbete och pengar. Med testmetoder för både besöksperspektivet och för webbredaktörernas arbetsverktyg, hjälper vi din organisation att hitta fel och buggar och att verifiera att webben fungerar korrekt.

Tack vare att vi tidigt kan identifiera problem, kan vi hjälpa dig sänka åtgärdskostnader. Därmed kan vi åstadkomma snabbare systemleverans med högre kvalitet. Med oberoende, metodiskt utförd testning, kan vi visa om kraven för ditt projekt har uppfyllts. Vi hjälper dig därmed också att ta fram beslutsunderlag för release. I slutänden får du både nöjdare besökare och redaktörer.