Effektkarta

Hitta syftet med din webbplats, dina målgrupper och vilka åtgärder du behöver göra med en effektkarta. Vi hjälper dig se vad som behövs för att både du och användarna ska få maximal nytta av webbplatsen eller de digitala systemen.

En effektkarta bygger på tanken att det är först när en människa använder ett system eller en webbplats som effekten uppstår. Systemet i sig kan aldrig göra förbättringen. Därför måste man anpassa systemet så att den blir använd på det sätt som leder till förbättring. Effektkartan är ett hjälpmedel för att få fram vilka åtgärder du behöver genomföra för att uppnå den förbättring du vill ha.

För att få det resultat du vill av ett webbprojekt eller IT-system måste du ha tänkt igenom vad du menar med förbättring, vilka effekter som ska uppnås, för vilka och hur. Ett sätt att komma tillrätta med detta är att använda en effektkarta. För oss är det allra viktigaste att din organisation får hjälp med det ni behöver just där ni är. Det innebär att vi ibland använder effektkartan som utgångspunkt, men anpassar modellen för att täcka just era behov.

Vill du veta mer?

Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna kontakta dig och genomföra ett eventuellt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy