Beställarstöd

Som beställarstöd är vi projektledarens högra hand och bollplank. Vi har koll på vilka detaljer du inte får glömma, hur du får den agila processen att fungera och hur du jobbar med backlog allra bäst.

Vi kan hjälpa dig med delar av projektet eller hela projektet, allt beroende på var ni känner att ni behöver spetskompetens. Det kan till exempel innebära att: 

  • bedöma tidsestimat 
  • hitta den leverantör som har bäst förutsättningar att möta era behov
  • ta fram mätbara mål att arbeta mot 
  • göra kravställning 
  • sätta upp ett agilt arbetssätt 

Din verksamhetsnytta i fokus

Vi är oberoende, utan tekniska partnersamarbeten eller andra ekonomiska motiv som skulle kunna påverka oss. Du kan vara säker på att de råd vi ger och de beslut vi fattar bygger på att du ska få en så bra lösning som möjligt. Målet är alltid en användarvänlig webbplats där redaktörerna kan arbeta effektivt och som är enkel att förvalta.

Vil du veta mer?

Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna kontakta dig och genomföra ett eventuellt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy