Anpassa arbetet efter GDPR

Vi reder ut begreppen och stöttar organisationen för att uppfylla kraven från dataskyddsförordningen, både på webbplatsen och i kommunikationen.

GDPR innebär inte bara att ha koll på sina register. Det innebär också att ha ett anpassat arbetssätt, så att till exempel inte redaktörer använder formulär på egen hand. Vi hjälper din organisation att hitta rutiner och processer för att arbeta med GDPR på webben. 

  • Nulägesanalys med åtgärdsplan 
  • Skapa registerförteckning 
  • Ta fram och skriva riktlinjer och dokumentation 
  • Informationstexter för webb och andra kanaler
  • Identifiera sidor med personuppgifter på din webbplats
  • Hitta arbetssätt och rutiner 

Din verksamhetsnytta i fokus

Vi är oberoende, utan tekniska partnersamarbeten eller andra ekonomiska motiv som skulle kunna påverka oss. Du kan vara säker på att de råd vi ger och de beslut vi fattar bygger på att du ska få en så bra lösning som möjligt. Målet är alltid en användarvänlig webbplats där redaktörerna kan arbeta effektivt och som är enkel att förvalta.

Vill du veta mer?

Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna kontakta dig och genomföra ett eventuellt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy