Test

Vi testar din webbplats, både ur användarperspektiv och redaktörsperspektiv. Genom att tidigt identifiera problem, kan du åtgärda buggar och problem medan det fortfarande är enkelt. På så sätt sänker du dina åtgärdskostnader.

Tidiga tester ger dig en snabbare systemleverans med högre kvalitet. I slutänden får du både nöjdare besökare och redaktörer.

Du kan också använda oberoende tester från oss för att visa om kraven för ditt projekt har uppfyllts eller ej. Resultaten kan bland annat användas för att ta fram beslutsunderlag för release.

Vi gör 

  • Systemtester 
  • Användartester 
  • Test av redaktörsgränssnitt 

Din verksamhetsnytta i fokus

Vi är oberoende, utan tekniska partnersamarbeten eller andra ekonomiska motiv som skulle kunna påverka oss. Du kan vara säker på att de råd vi ger och de beslut vi fattar bygger på att du ska få en så bra lösning som möjligt. Målet är alltid en användarvänlig webbplats där redaktörerna kan arbeta effektivt och som är enkel att förvalta.

Vill du veta mer?

Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna kontakta dig och genomföra ett eventuellt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy