Tillgänglighetsgranskning

Vi hjälper dig att skapa en tillgänglig webbplats som följer EU:s tillgänglighetsdirektiv och WCAG 2.1. Vi granskar ditt innehåll och din tekniska lösning, visar på eventuella brister och ger rekommendation för hur du åtgärdar dem.

 En tillgänglig webbplats består av många delar, och ibland kan det vara svårt att få överblick över allt. Vi hjälper dig att se över

  • din tekniska lösning
  • mobilanpassning
  • design
  • navigation
  • bilder och filmer
  • formulär
  • texter
  • pdf:er
  • länkar

Resultatet får du i form av en lättanvänd rapport där vi både förklarar vad som är fel, varför det är fel och hur det bör vara istället. Vi ger också råd om hur du går vidare på bästa sätt. Målet är att det ska kännas enkelt att arbeta med tillgänglighet och att det ska vara tydligt vad som är nästa steg.

Kravställning för tillgänglighet

Ibland finns inte tiden eller kompetensen för att åtgärda de problem som har upptäckts. Vi hjälper dig då att komma framåt genom att till exempel sköta kontakten med utvecklarna och kravställa de åtgärder som behövs göras.

Webbredaktör med fokus på tillgänglighet

Ibland är åtgärderna av mer redaktionell karaktär. Det kan vara texter och struktur som behöver ses över, eller bilder som behöver nytt format och alt-texter. Våra webbredaktörer specialiserade på tillgänglighet hjälper dig att få en tillgänglig och användarvänlig webb.

Din verksamhetsnytta i fokus

Vi är oberoende, utan tekniska partnersamarbeten eller andra ekonomiska motiv som skulle kunna påverka oss. Du kan vara säker på att de råd vi ger och de beslut vi fattar bygger på att du ska få en så bra lösning som möjligt. Målet är alltid en användarvänlig webbplats där redaktörerna kan arbeta effektivt och som är enkel att förvalta.

Vill du veta mer?